Verslavingspreventie Nederland

Verslavingspreventie Nederland (VPN) Is het samenwerkingsverband van alle afdelingen verslavingspreventie van de instellingen voor verslavingszorg in Nederland. Dit zijn instellingen die zijn aangesloten bij de koepelorganisatie GGZ Nederland.

Sinds enige tijd hebben we besloten de handen in één te slaan; samen visie te ontwikkelen, kennis uit te wisselen, producten te ontwikkelen en producten te laten onderzoeken. We ontwikkelen één basisaanbod verslavingspreventie in Nederland.

VPN maakt zich verder sterk voor vroege opsporing van kwetsbare personen door screening, vroegsignalering en case-finding. We werken in wijken, op scholen, in het uitgaan; altijd dicht bij de doelgroep. Selectieve en geïndiceerde preventie, zowel voor jeugdigen als voor andere doelgroepen.

VPN staat voor professionaliteit, kwaliteit en producten die op effectiviteit getoetst zijn.

Om al deze doelen te bereiken werken we samen met diverse onderzoeksinstituten, het ministerie van VWS, het RIVM en het Trimbosinstituut.
Gezamenlijk willen we de branche, die nu al internationaal op hoog niveau staat, verder professionaliseren.

Voor meer informatie bel 046-4571060 of 06-13054657

Als je op het kaartje hiernaast klikt vind je direct het VPN-lid in je eigen regio.


instelling voor verslavingzorg Friesland Groningen Drenthe Overijssel Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Flevoland Gelderland